HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CAMERA IP THÔNG MINH

·        Tên wi-fi sẽ được hiển thị tự động

·        Nếu không thanh công sẽ hiện thông báo

 ·        Nếu thành công thiết bị của bạn sẽ hiện thị như bên dưới

 


* Nếu muốn đặt còi báo động thì đóng khoá lại 
·        Có 3 mức chất lượng hình ảnh ( chỉ chọn mức “ HD “ chỉ khi chất lượng wi-fi tốt ) 


    

·        Hình ảnh được chụp từ camera vào ban ngày
·        Hình ảnh được chụp từ camera vào ban đêm ( phòng không bật đèn ) 
** Lưu ý : Nếu muốn quay video hình ảnh thì vào “ Storage settings “ rồi chọn “ format SD card “ để làm mới thẻ nhớ. Sau đó mới vào “ Record Settings “ để ghi hình.·        Phần 1: “ Date and time “ để cật nhật ngày và giờ 

·        Phần 2:  “ Media Settings “ để cài đặt các phương tiện

·        Phần 3: “Admin Settings “ mật khẩu cho camera (mật khẩu mặt định là 123)

·        Phần 4:  “ Network Settings “  để thiết lập mạng lưới và thay đổi password wi-fi 
·        Phần 5:  “ Alarm Settings “ để cài đặt báo động cho camera

·        Phần 6:  “ Storage Settings ” để cài đặt lưu trữ ( lưu trữ bằng thẻ nhớ )

 

·        Phần 7:  “ Recording Settings “  để cài đặt ghi hình cho camera của bạn